Prečo investovať aj v roku 2019?

Prečo investovať aj v roku 2019?
Prečo investovať aj v roku 2019?
Zdieľať príspevok:

Rok 2018 sa blíži ku koncu a bilancia pre väčšinu investorov je viac ako nelichotivá. Akcie, komodity ako aj dlhopisy majú za sebou turbulentný vývoj. Obavy o vývoj globálnej ekonomiky sa zdajú byť viac ako oprávnené. Obchodné vojny, nárast populizmu, pokles medzinárodného obchodu ako aj uťahovanie menovej politiky boli pre mnohých investorom jasným signálom, že treba znížiť svoju expozíciu a pre niektorých dokonca, že sa treba skryť pred prichádzajúcou búrkou.

„Ten kto sa tvári, že súčasná situácia na trhu sa ho netýka a jedná sa len o malé zakopnutie, pravdepodobne nemá zainvestované“. To že sme sa rozhodli investovať,  neznamená že sa budeme nečinne pozerať na svoj investičný účet. Investovanie do tých správnych finančných nástrojov od nás vyžaduje sebakontrolu a niekedy až  chladnokrvnosť. Pretože každý z nás očakáva, že jeho investícia len porastie. A keď vidíme, že došlo k poklesu. Vždy prichádza otázka prečo? Kto za to môže? Môžem stratiť ešte viac?

Investovanie je vždy spojené s rizikom. Aj keď toto upozornenie znie obyčajne a často ho ani nevnímame. Málokto si vie konkrétne predstaviť čo to znamená a aký to môže mať vplyv na jeho peniaze. Riziko na kapitálovom trhu osobne vnímam ako „daň“ za výnos.  Spoločnosti, do ktorých cenných papierov investujeme sú väčšinou veľmi úspešné, avšak to že sa v súčasnosti generuje zisky a je finančne spoľahlivá neznamená, že to bude platiť  vždy. Ekonomika a naša spoločnosť sa stále mení a to čo sa mohlo zdať pred 20  rokmi ako výborná investícia, je dnes už v krachu. Riziko je „daň“ za úspech, ktorej sa jednoducho nemôžeme vyhnúť.

Rady investičných špecialistov nám v tom čase niekedy nedávajú zmysel. Mnohí investiční guruovia hovoria, že treba investovať, keď trhy zaznamenávajú pokles. Málokto ale povie aj B, že pokles  môže byť ešte hlbší.

Investovanie preto musí byť otázkou dlhodobého rozkladania svojho kapitálu. Nie je to iba o jednom dobrom nákupe. Ale o budovaní vlastného dlhodobého portfólia s cieľom,  ktorý je pre každého z nás osobný. Pretože dôvody prečo investujeme a rovnako  naša ochota podstupovať riziko sa odlišujú. Aj preto sa stále objavuje „zlaté pravidlo“. Ak investujeme tak sa snažíme rozkladať riziká. Nie len diverzifikáciou ale aj tým, že aktíva nakupujeme postupne a dlhodobo. Aj keď sa darí, ale aj keď sú trhy v poklese.

Počas silného poklesu na trhu sa niektorí investori púšťajú dokonca aj do špekulácii, ktoré sa zdajú mať veľký krátkodobý potenciál. Ich dlhodobá stratégia jednoducho už pre nich negeneruje peniaze a „pokiaľ nie ste flexibilný, tak nič nezarobíte“. Z krízy 2008 ale vieme jednu vec, tí čo sa rozhodli zmeniť svoje dlhodobé investovanie do krízového módu, neboli schopní od roku 2009 zopakovať svoj úspech.

Čo prinesie rok 2019 nevie nikto a práve preto táto neistota nás núti pokračovať v rozkladaní svojich investícii. Pretože ak sa naplní aj jeden z pesimistických scenárov a bude na trhu tiecť pomyselná krv. Iba investori s dlhodobým plánom  majú  šancu túto šancu skutočne využiť.

Právne upozornenie

Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com, www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.