Hey, Mrs Robinson!

Hey, Mrs Robinson!
Hey, Mrs Robinson!
Fotografia Brian Yurasits z Unsplash
Zdieľať príspevok:

McGuire: Chcem ti len povedať jedno slovo. Len jedno slovo.)
Benjamin: Áno, pane.
McGuire: Počúvaš?
Benjamin: Áno.
McGuire: Plasty.
Benjamin: Ako to presne myslíte?
McGuire: V plastoch je veľká budúcnosť. Premýšľaj o tom. Budeš o tom premýšľať?

Absolvent je americká filmová klasika 60. rokov. Znudená pani Robinsonová zvádza absolventa vysokej školy Benjamina. V jednej scéne vysvetľuje jeden z hrdinov filmu pán McGuire budúcnosť hlavnej postave, Benjaminovi. Mali ňou byť práve plasty. V polovici 60. rokov 20. storočia, boli plasty novým materiálom, ktorý sľuboval predtým nepredstaviteľné príležitosti. Od 60. rokov sa výroba plastov zvýšila z približne 2 mil. ton ročne na približne 322 mil. ton. To znamená, že výroba plastov vzrástla trikrát rýchlejšie ako HDP USA. V plastoch bola skutočne veľká budúcnosť.

Jednou z veľkých výhod plastu ako suroviny je zároveň jednou z najväčších nevýhod z hľadiska trvalej udržateľnosti. Plast môže nadobudnúť takmer akýkoľvek tvar a je veľmi odolný, čo ide napr. na úkor čistoty svetových oceánov. „Akýkoľvek tvar“ znamená, že nehovoríme iba o veľkých častiach, ktoré sa dajú ľahko zozbierať, ale aj o malých častiach a časticiach (najmä vo forme obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť z celosvetovej výroby plastov). Napríklad, v kozmetickom priemysle – peeling alebo zubné pasty, ktoré obsahujú takzvané mikroplasty.

Odolnosť plastov hovorí o tom, že sa nerozložia jednoducho a  nerozložia sa ani po mnohých rokoch. Vyčkávanie preto nie je riešením. Čo smeruje k otázke ako zaobchádzať s plastami. Z 6,3 mld. ton plastov vyrobených od 50. rokov 20. storočia, sa recyklovalo asi 9 % a spálilo sa 12 %. To znamená, že takmer 4/5 všetkého vyrobeného plastu stále ostáva nerecyklovaného alebo nespáleného. Čo predstavuje skládku veľkosti Manhattanu.

Obchádzkou na naše taniere

Nie je to tak veľa, niekto by si pomyslel. Keby to len bolo také jednoduché. Veľká časť plastu nekončí na spravovaných skládkach, ale takmer kdekoľvek. A na našej planéte znamená „kdekoľvek“ obyčajne v mori. V dôsledku svetla a rozkladu sa plast rozpadá a končí aj v žalúdkoch morských živočíchov, a tým pádom  aj v našich žalúdkoch. Mimochodom, na zemi existujú podobné prípady, dokonca aj v mede sa niekedy nachádzajú stopy plastu.

V dnešnej dobe je nemožné predstaviť si život bez plastov v rôznych formách. Napríklad  jednorazové rukavice v operačnej sále, izolačný materiál v obytnej budove alebo kondómy. Ako teda zodpovedne zachádzať s plastmi? Budú potrebné rôzne stratégie. V niektorých prípadoch budeme musieť nájsť náhradu za plast alebo sa mu úplne vyhnúť. Prostriedkami budú zákazy, dane a iné zásahy. V iných prípadoch bude správnou cestou recyklácia. Jedným z prístupov bude aj ukladanie plastového odpadu na určených skládkach namiesto jeho likvidácie bez kontroly. Ďalší prístup si môže vyžadovať zapojenie prírody ako súčasti riešenia. Príkladom sú mikróby konzumujúce plasty (nie iba ako geneticky modifikované organizmy.)

Všetci musíme prispievať ku komplexnej a zmysluplnej stratégii, pokiaľ ide o zaobchádzanie s plastmi. „Všetci“, to znamená  štáty, spoločnosti a spotrebitelia. Podľa štúdie Helmholtzovho inštitútu sa z 10 mil. ton plastov, ktoré každoročne končia v mori, okolo 90 % z nich dostane do mora  iba cez desať riek. Osem z nich sa nachádza v Ázii a dve v Afrike. Znamená to, že plastový odpad je aj problémom rozvíjajúcich sa ekonomík. To tiež vysvetľuje, prečo toľko krajín, ako sú Rwanda, Francúzsko, Keňa a Bangladéš, zakázalo plastové tašky. Spoločnosti čoraz viac považujú odpad, ktorý vytvárajú prostredníctvom svojich výrobkov za súčasť svojej podnikovej zodpovednosti. Napríklad obrovské podniky v sektore spotrebného tovaru, ktoré začali (často pod tlakom verejnosti) vyvíjať dlhodobé stratégie na zabránenie plytvania vo všetkých uvedených oblastiach.

Cieľom tohto článku o spoločenskej zodpovednosti je poskytnúť prehľad o rôznych problémoch spojených s témou spoločenskej zodpovednosti, ktoré sa spájajú aj s plastmi a o spôsoboch, akými s týmito problémami ako spoločensky zodpovední investori zaobchádzame. Sme presvedčení, že spoločnosti musia – a môžu – významne prispieť k riešeniu problému s plastmi. Zámerom tohto článku je analyzovať, ako, a ako dobre to už niektoré spoločnosti robia.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/hey-mrs-robinson/

Témy

Právne upozornenie

Právne upozornenie Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com, www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.